Author Archives: knramesh

Goshpadam

Courtesy : Sri. Balasubramanian Vaidyanathanபசுவின் கால்குளம்படி ஹனுமானுக்கான ஒரு அழகான ஶ்லோகத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् || கோஷ்பதீக்ருதவாராஶிம் மஶகீக்ருதராக்ஷஸம் | ராமாயணமஹாமாலாரத்னம் வந்தே அனிலாத்மஜம் || இதன் பொருள்: ஸமுத்திரத்தை பசுவின் கால் குளம்படியாகச் செய்தவனை, ராக்ஷஸர்களை கொசுக்கள் போலச் (வலிமையற்றவர்களாக) செய்தவனை, ராமாயணம் என்ற சிறந்த … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dont forget kuladeivam

வைத்தீஸ்வரா….. – நங்கநல்லூர் J.K. SIVAN ”சிலர் சிரிப்பார் சிலர் அழுவார், சிலர் சிரித்துக்கொண்டே அழுவார் என்று பாடிக் கொண்டேதேங்காய் மட்டை உறித்து கால் நகம் பெயர்ந்து போன கார்மேகத்துக்கு என்ன ஆயிற்று? ”ஹா என்று கத்திக்கொண்டே ரத்தம் சொட்ட வீட்டுக்குள் நொண்டிக்கொண்டே வந்ததும் வன் அத்தை ”சுண்ணாம்பை தேங்காய் எண்ணையில் குழைத்து தடவுடா முதலில்” … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

How to speak in sanskrit if I know hindi?

http://www.chdpublication.mhrd.gov.in/ebook/b44/html5forpc.html?page=0

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dhanvatari & prasada for Sriranganathar

Courtesy: Smt.Padma Gopal (அரங்கனின் லீலை..) (பகுதி −2..) அரங்கனின் நிலமை இராமானுஜருக்குக் கண்ணில் குருதியையே வரவழைத்தது!.. "என்ன பண்ணலாம்?…. ஒரு மாமிச சரீரமா இருந்தா, மருத்துவரக் கூட்டிண்டு வந்து காட்டலாம்… ஆனா, ஒம்மோட திருமேனி அப்ராக்ருதமான திவ்ய சரீரம் ஆச்சே!.. நான் எந்த மருத்துவரக் கூட்டிண்டு வந்து காட்டுவேன்?.." ……அவன் சந்நிதியைவிட்டு அகலாமல் நின்று … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rare Sri Vishnu Panchakam From Skanda Puranam

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rare Maheshvara Saptakam By Lord Vishnu From Padma Puranam

Dear All, Greetings and Namaste. As Ashwina Purnima on 20-Oct-2021 (Wednesday) is a special occasion for the worship of Lord Shiva with Annabhishekam (Abhishekam with cooked rice and vegetables), I am delighted to share a rare 7-stanza hymn on Lord … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Srisankarshana Varanam – Sanskrit poem

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 ।।श्रीसंकर्षणवर्णनम् ।। 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 नीचैः पाताललोकस्य त्रिंशत्सहस्रयोजनम् । श्रीभगवाननन्तो वै शेषो वसति सर्वदा ।।१।। अनन्तोऽनन्तनामानि संकर्षणस्य वै यथा । अतो लोकस्य नामापि चानन्तमुच्यते तथा ।।२।। तामसी या कला नित्या भगवतो हरेस्सदा । अंहकारवशाद्द्रष्टादृश्यं करोति सा तथा ।।३।। पाञ्चरात्रस्य ये भक्ताराहुः … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AMEYA – Sanskrit short film

AMEYA https://youtu.be/2B-1cdz99Dc Samskrita bharati USA and Canada and Rudra creations are feeling proud to present a psychological dramatic short film in Sanskrit. First of it’s kind in the language. Ameya is a gentle reminder to the adults, that how they … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annabhishekam

வருகின்ற 20.10.2021 புதன் ஐப்பசி பௌர்ணமி அன்னாபிஷேகம் அன்னாபிஷேகம் ஸ்ரீசிவபெருமான் கூறியது… பூர்வ காரணாகமம் ஐப்பசி பௌர்ணமி மற்றும் விசேஷ நைமித்திக காலங்களில் சுத்தஅன்னாபிஷேகம் செய்யவேண்டும்.அன்னமே அனைத்து உயிர்களின் சக்தி,சிறந்த உணவாகும். அன்னாபிஷேகம் எனக்குபிடித்ததுமகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.ஏனென்றால் அன்னம் என் வடிவம் (அன்னமே சிவம்). ஸ்லோகம் ஓதன்னாபிஷேகதந்து ஆயுராரோக்யப்ரதாயகம் அன்னம் ப்ரணாத்மகம் ச்ரேஷ்டம் ஸர்வ ஜந்து ப்ரதிஷ்டிதம் … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bharatiya Ganitam – Sanskrit

https://www.youtube.com/watch?v=c34613Gz2OwMany had asked for the video of the 👆👆 Launch of Bharatiya Ganita Pravesha ! Pls find it here! Since this is the first book of SPF entirely in english (with about 300 Samskrit quotes) it can be easily appreciated … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment