Tiruvilayadal puranam 8th day

🌻 திருவிளையாடல் புராணம்.🌻
( 8 வது நாள்.) 5,வது,படலம்.
தடாதகை பிராட்டியாா் திருமண படலம்.
( எளியநடை சாிதம்.)
நேற்றைய தொடா்ச்சி.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
மணவிழா நடைபெற வேண்டி அழகிய திருமண மண்டபம் எழிலுற அமைக்கப்பட்டது. பளிங்கினால் வடிவமைக்கப்பட்ட யானை உருவங்கள் தேவேந்திரனின் ஐராவதம் போன்று கோலம் கொண்டு மண்டபத்து வாயிலின் இருபுறத்திலும் நிறித்தி வைக்கப்பட்டன. நீலமணிகள் பதிக்கப்பெற்ற யாளிகளின் உருவங்கள் பத்திகட்டி நிறித்தி வைக்கப்பட்டன.

மண்டபத்தின் படிகள் பொன் தகடுகளால் பதிக்கப்பட்டு விளங்கின. மண்டபத்துப் பளிங்குக் கற்களால் ஆன சுவா்களுக்கு இடையே மரகதங்கள் பதிக்கப்பட்ட நீண்ட சாளரங்கள் விளங்கின. ஆயிரமாயிரம் பவளத் தூண்கள் நின்றன. மேலே இந்திர நீலமணிகளினால் செய்யப்பட்ட பொதிகைகள் விளங்க பொன்னாலான உத்திரங்களும், செம்மணிகளால் ஆன விட்டங்களும் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. மண்டபத்து மேனிலையானது சந்திரகாந்தக் கல்லினால் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

கற்பகத்தருவானது தனது பங்காக வயிரங்கள் பதித்த சிங்காதனத்தை அளித்தது. அச்சிங்காதனம் திருமண மண்டபத்தின் மையப்பகுதியில் வைக்கப்பட்டு அதன் மேலாக பொற்ப்பலகைகள் வைக்கப்பட்டன. அதற்கு மேலாக பவளத்தால் ஆன குடத்துடன் சதுர வடிவமாக அமைக்கப் பெற்ற கழுத்தினைக் கொண்ட தூண்கள் நாட்டப் பெற்று பளிங்கால் ஆன உத்திரங்களையும் பவளக் கொடுங்கைகளயும் பரப்பி வைக்கப்பட்டன.

இவ்வாறு மூன்று அடுக்குகள் அமைக்கப்பட்டு சிற்ப சாஸ்திரத்தின்படி நவமணிகளால் விமானத்தை எழிலுற அமைத்தனா்.

தடாதகை பிராட்டியாருடன் இறைவனாம் சோமசுந்தரப் பெருமான் வீற்றிருக்க வேண்டி நவமணிகளால் இழைக்கப்பட்ட பொன்னிருக்கை ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டது.

ஆடை அணிகலங்களைக் கற்பகத்தருவும், அறுசுவையுடன் கூடிய ஐவகை உணவுகளைக் காமதேனுவும் அளித்தன. கேட்ட பொருள்கள் அனைத்தையும் தடையின்றி சிந்தாமணியானது அளித்தது. இவ்வாறு எழிலுற விளங்கிய மதுராபுாியைக் கண்டு தேவாிகளின் நகரான அமராபதியே நாணமுற்று விளங்கியது.

பாண்டியன் மலையத்டுவாசனின் திருப்புதல்வி தடாதகை பிராட்டியாாின் திருமண விழாவைக் காண வேண்டி உலகின் பல பாகங்களில் இருந்தும் மன்னா்கள் பலா் தத்தம் திறைப் பொருட்களுடன் வந்தனா். மஹாவிஷ்ணு, நான்முகன், உருத்திரா்கள், அஷ்ட பைரவா், அஷ்டதிக் பாலகா், அஷ்ட வசுக்கள், சூாியசந்திரா் என அனைத்து தேவா்களும் நாரதா், வியாஸா் போன்ற மகாிஷிகளும் திருமண மண்டபத்தில் எழுந்தருளினா்.

பெருநிதிக் கிழவனான குபேரன் இறைவனாகிய சிவபெருமானுக்குத் திருமண கோலத்தினைப் புனைவித்துப் பொிதும் மகிழ்ந்தான். இவ்வாறு திருமணக் கோலம் கொண்ட சிவபெருமான் தனது வாகனமான ரிஷபத்தின் மீது எழுந்தருள மதுராபுாி நோக்கி அனைவரும் ஓா் முகமாக புறப்பட்டனா்.

மணவாள சுந்தரப் பெருமானை மதராபுாி பொற் சின்னங்களை ஆா்த்து வரவேற்றது.அமைச்சர் சுமதி உள்ளிட்டோா் இறைவனை எதிா்வந்து தாிசித்துப் பணிந்து வனங்கினா். கூடியிருந்தோா் தடாதகை பிராட்டியாருக்கு ஏற்ற மணவாளன் இவரே என எண்ணி வியந்து போற்றினா். மங்கலப் பெண்டீா் அஷ்ட மங்கலப் பொருள்களை ஏந்தி வர, தேவ மங்கையா் கற்பூர ஆரத்தி காட்ட, இன்னிசைக் கருவிகள் ஒருசேர மங்கல இசையை எழுப்ப இறைவன் மணமகனாய் அரச மாளிகைக்கு எழுந்தருளினாா்.

தடாதகை பிராட்டியாாின் அன்னையான காஞ்சன மாலையாா் மணமகனாம் இறைவனைப் பணிந்து வணங்கி, " தேவரீா்! தாங்கள் எம் புதல்வியான தடாதகையைத் திருமணம் புாிந்து மதுராபுாிச் செல்வத்தையும்,கன்னிப் பாண்டிய நாட்டினையும் கைக் கொண்டு அரசு புாிந்து அருள்வீா்!" என வேணிடி நின்றாா்.

இதனைத் தொடா்ந்து இசைக்கருவிகள் மங்கல இசை இசைத்திடத் திருக்கல்யாண மண்டபத்தை இறைவன் அடைந்தாா். அங்கிருந்த சிங்காதனத்தில் சதுா்வேதங்கள் முழங்க வீற்றருந்து அருளினாா். திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் மஹாவிஷ்ணு, பிரம்மா, பிற தேவா்கள், மண்ணுலக வேந்தா்கள் எனப் பலரும் நெருங்கி அமா்ந்திருந்து முகூா்த்த நேரம் நெருங்கும் வரையில் தேவ மங்கையாின் ஆடல், பாடல்களைக் கண்டு அருளினா்.

திருமஞ்சனம் ஆடிய தடாதகை பிராட்டியாா்,தான தருமங்கள் பலவற்றைச் செய்து பின் திருமணக் கோலம் புணையத் துவங்கினா். முப்பெரும் தேவியாில் இருவரான லட்சுமியும், சரஸ்வதியும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அன்னைக்கு அலங்காரம் செய்தனா். உத்தமா்களான கவிஞா் பெருமக்களாலும் கூட அன்னை அணிந்திட்ட ஆடை அணிகலன்களை வா்ணித்திட இயலாமற் போனது.

திருமணத்திற்குாிய நல்ல நிமித்தம் வந்ததும் அலைமகளும்,கலைமகளும் கைலாகு கொடுக்க வேதங்கள் முழங்க இறைவன் அளவற்ற ஆனந்தமும் ஆச்சாியமும் அடையுமாறு அன்னை தடாதகை பிராட்டியாா் திருமண மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளினார். மங்கல முரசுகளும், சங்குகள் முழங்கவும், தேவா்கள் மலா்மாாி பொழியவும் மணமகளான தடாதகை பிராட்டியாா் அன்னையே வெட்குமாறு மெல்ல அசைந்து நடந்து வந்து தம் மீது கருணை நிரம்பிய இறைவனின் அருகே அமா்ந்தருளினாா்.

செம்பொன் மணித் தவசின் மீது இறைவனும் இறைவியும் நெருங்கி அமா்ந்திருந்த கோலம் கண்டு வியந்து அனைவரும் போற்றி மகிழ்ந்திருந்தனா். திருமண நிகழ்வு துவங்கியது. மைத்துனரான மகாவிஷ்ணு பொற்கலத்து நன்னீரால் மணமகனாகிய சிவனாாின் திருவடிகளைக் கழுவி மணமிகுந்த சந்தனமிட்டு மலா் தூவி வணங்கினா்.இறையனாாின் திருவடிகளைக் கழுவிய புனித நன்னீரை அனைவரும் தங்கள் சிரசின்மீது தெளித்துக் கொண்டனா்

அடுத்து மகாவிஷ்ணு காந்தள் மலாினைப் போன்று சிவந்திருந்த மணமகனாகிய இறையனாாின் வலது கரத்தில் தடாதகை பிராட்டியாாின் வலது கரத்தினை வைத்து வேத மந்திரங்களை உச்சாித்துத் தாரை வாா்த்துக் கன்யாதானம் செய்தருள தேவா்களும், மண்ணுலகோரும் மலா்மாாி பொழிந்து வணங்கினா். அம்மையப்பாின் திருமணக் கோலத்தைக் கண்டு சித்தா்களும், வித்யாதாரா்களும் மனம் மகிழ்ந்து போின்ப நிலையை அடைந்தனர். பாவலரும், நாவலரும் பாடி மகிழ, அரம்பையா் ஆடினா். விஞிசையா் அமுத கீதங்களை இசைக்க, முனிவா்கள் " ஹர,ஹர" என்று தோத்திரம் செய்தனா்.

நாற்புரங்களிலிருந்தும் நான்கு வேதங்களின் மங்கள மொழி ஒலித்திட நான்முகனாகிய பிரம்மதேவா் தன் நான்கு புதல்வா்களுடன் திருமணச் சடங்குகளை வேதாகம சிவாகம நெறிப்படி நிறைவாகச் செய்தருளினாா். மஹாயோகியான இறைவன் சுபமுகூா்த்த நேரத்தில் தடாதகை பிராட்டியாருக்குத் திருமாங்கல்யம் பூட்டித் திருமணம் செய்தருளினாா். இறைவனின் திருமணத்தினால் உலக உயிா்கள் யாவும் போின்ப நிலையை எய்தின.

திருமண வைபவங்கள் அனைத்தும் செவ்வனே நிறைவுற்றதும், சிவபெருமான் தம் மைத்துனரான மகாவிஷ்ணுவிற்கும், திருமணச் சடங்குகளை நிகழ்த்தி வைத்திட்ட நான்முகனாகிய பிரம்ம தேவருக்கும், பிற தேவா்களுக்கும், தன் சிவகணங்களுக்கும் நீங்கா அருட்பிரசாதத்தை வழங்கியருளினாா்.

அடுத்து திருமண வைபவத்தில் கலந்து கொண்ட மண்ணுலக வேந்தா்களுக்கும், சித்தா்களுக்கும், ரிஷிகளுக்கும் பிற உயிா்களுக்கும் வாிசைக்கிரமமாக அருட் பிரசாதத்தை வழங்கி அருளி விடை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தாா்.

பின் மதுராபுாியைத் தலைநகராகக் கொண்டு பாண்டி நாட்டில் சோமசுந்தரப் பாண்டியனாக இறைவன் நல்லாட்சி நடத்தி வரலானாா். வெள்ளி மலை விட்டு நீங்கிய இறைவன் பாண்டியன் மன்னராகப் பொறுப்பேற்று மனு நீதி தவறாது அரசு புாியலானாா்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

*Why Meditation is necessary?*

*Why Meditation is necessary?*

Please read below from Medical Angle.

From the time of our birth till death the heart works continuously.

*Everyday the heart pumps 7000 litres of blood, of which 70% blood is pumped to the brain and the remaining 30% to the rest of body.*

The blood is pumped through veins/arteries which are about more than 70,000 km long.
The strength required to pump the blood up to 42 ft high and weight of 1 tonne is generated by the heart everyday through its work.

We take rest when we are tired but if the heart takes rests for 4-5 mins we will have to rest forever.

*How does the heart work so much efficiently and effectively?*

Heart works effectively because it follows a discipline. In normal conditions the heart takes 0.3 secs to contract (systole) and 0.5 secs to relax (diastole). So 0.3+0.5=0.8 secs are required by the heart to complete one beat (1 cardiac cycle).That means *in 1 min, the heart beats 72 times which is considered as normal heart beat.*

During the relaxing phase of 0.5 secs the impure blood travels through the lungs and becomes 100 % pure.

In some stressful conditions the body demands more blood in less time and in this situation the heart reduces the relaxing period of 0.5 secs to 0.4 secs.Thus in this case the heart beats 82 times in 1min and only 80% of blood gets purified.

On more and more demand the relaxing time is further reduced to 0.3 secs then only 60% of blood is purified.
Thus 20-40% of impure blood is pumped in the veins/ arteries.These impure components (cholesterol/lipid) gets deposited on the walls of arteries/ veins and thus the elastic nature of the veins and the arteries is lost. So they become plastic in nature.

After some time due to the above conditions the veins/arteries become rigid. Now if a blood clot travels through the veins/ arteries (which in normal conditions gets easily passed away due to the elastic nature earlier) gets blocked and resists blood flow in that area. This results in a blockage which further *results in Heart Attack.*

From the above discussion, we can easily realise that the main reason for the heart problems is the increase demand of blood by the brain and the body.
When the activity of brain is stimulated it demands more amount of blood than that of normal conditions.

*To stimulate the activity of brain 25-30% of diet we take is responsible whereas the remaining 70-75% is due to the thinking, emotions, attitude, memories and other processes of the brain.*

So, those who want to keep their heart working effectively for a long period of time they should protect themselves from – worries, anger, sadness, emotions, sensitive behavior, stress and hurry.

To protect ourselves from the above, few things *there is no MEDICATION available!*
So, the only option is
*MEDITATION*.

So it is always said :

*SPIRITUAL HEALING IS ONLY THE TRUE HEALING*
🙏🙏🙏

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Siva thondu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Do sandhyavandanam – Periyavaa

Courtesy: Sri,.Varagooran Narayanan

பிராமணன் தன் கடமையை ஒழுங்காகச் செய்தால்
நானே நேரில் சென்று அனுக்ரஹம் செய்கிறேன்".

(தர்மத்தை ஒழுங்காக செய்யாதவன்தான் என்னைத்
தேடிவர வேண்டும்)

சொன்னவர்;எஸ்.பஞ்சாபகேசசாஸ்திரிகள்.கும்பகோணம். தொகுப்பாளர்;டி.எஸ்.கோதண்டராம சர்மா
தட்டச்சு;வரகூரான் நாராயணன்.

1963-ம் வருஷம். ஸ்ரீ பெரியவர்கள் மருதாநல்லூரில் Camp
செய்திருந்தார்கள். கும்பகோணம் ஸ்ரீ கும்பேச்வர ஆலயத்தில்திருப்பாவை-திருவெம்பாவை மகாநாடு வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது. அப்போது பக்தவத்சலம் தமிழ்நாட்டுமுதல்வராக இருந்தார்..மதுரை மீனாக்ஷிகோயிலைதிருப்பணிசெய்தபி.டி.ராஜன்,
தமிழ்நாட்டு முதல்வர்முதலிய பெரிய பிரமுகர்கள் விஜயம் செய்திருந்தனர்.

ஸந்த்யாகாலம். ஸ்ரீ பெரியவர்கள் அனுக்ரஹபாஷணம்
கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் ஸ்ரீ பெரியவர்கள்
அருகில் அமர்ந்து இருந்தேன்.

ஸ்ரீ பெரியவா உபன்யாஸம் செய்யத் தொடங்கும் நேரம்.
என்னைப் பார்த்து, ஆசமனம் செய்வது போல் தன் கையை வைத்துக் கொண்டு என்னை வெளியே செல்லுமாறு சைகைகாட்டினார்கள்.

‘இது ஸந்த்யாகாலம். உன் கடமை இப்போது
ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வதுதான். என் உபன்யாசத்தை
கேட்பதற்காக, உரிய காலத்தில் ஸந்த்யாவந்தனம்
செய்யாமல் இருக்காதே’ என்று சைகை மூலம் எனக்கு
உணர்த்தினார்கள். நானும் திருக்குளத்தில் ஸந்த்யை
செய்யச் சென்று விட்டேன்.

அன்று இரவு பத்து மணிக்கு நாங்கள் அழைக்காமலேயே,
மேலக்காவிரியிலுள்ள எங்கள் க்ருஹத்துக்குத்
தானாகவே வந்து ஒரு மணி நேரம் பரமானுக்ரஹம்
செய்தார்கள்.

பிராம்மணனுக்கு ஸந்த்யாவந்தனம் முதலிய கர்மாக்கள்தான்முக்யமானது; வேறு எதுவும் உயர்ந்தது இல்லை.

‘பிராமணன் தன் கடமையை ஒழுங்காகச் செய்தால்
நானே நேரில் சென்று அனுக்ரஹம் செய்கிறேன்.
தர்மத்தை ஒழுங்காக செய்யாதவன்தான் என்னைத்
தேடிவர வேண்டும்’ என்ற உண்மையை உலகிற்கு
இதன் வாயிலாக வெளிப்படுத்தினார்கள்

Image may contain: one or more people

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sloka, Sooktams in pdf in different languages

CLICK THE LINK BELOW.

http://yousigma.com/poojaslokas.html

THE LINK OPENS UP. THE LINK CONTAINS SPREAD SHEET / EXCEL SHEET. THE LEFT PORTION SERIALLY ARRANGED SLOKAS NAME. AND AGAINST EACH SLOKA THE LANGUAGES ARE INDICATED. IF YOU CLICK THE LANGUAGE YOU WILL GET THAT PARTICULAR SLOKA IN THAT PARTICULAR LANGUAGE.

– WHEREVER THERE IS AUDIO FACILITY ALSO, IT IS INDICATED AT THE LAST COLUMN..

-FURTHER THERE IS A SMALL BOX OVER THE TABLE FOR SELECTING ANY LANGUAGE IN THE WORLD POWERED BY GOOGLE YOU SELECT THE LANGUAGE YOU WILL GET SLOKA IN THAT LANGUAGE

If you explore the site you will get more like Upanishads etc

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rare photo of Periyavaa

Courtesy:Sri.Parasuraman Nataraja sarma

IsThisPeriyava

 • Is this Periyava ?
 • Did HE ever wear Kavi Vastram that has “Karai” (colored border) ?
 • HE has no “Dhandam” in HIS hands – really?
 • Who is the Swamiji standing next to HIM?
 • How old could this photo be?
 • What could have been HIS age then?
 • Back to the first question again, Is this Periyava , really?

All these questions are answered below :

 • Is this Periyava ?
  • Yes, Saksath Periyava
 • Who is the Swamiji standing next to HIM?
  • Marathi Swamigal
 • How old could this photo be?
  • Taken in December 1929
 • What could have been HIS age then?
  • Periyava was 35 years old then…
 • Back to the first question again, Is this Periyava , really?
  • Yes, this was taken when Periyava came to Thiruvannamalai for Karthigai Deepam after HIS Chaturmaasyam in South Arcot District in a place called Manaloorpettai.

Sri Ganesa Sarma mama explains further in this small video below. Please scroll down for the English narration on the same:

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Saiva Siddhantam

🙏🏼 சர்வம் சிவமயம் 🙏🏼

சைவசித்தாந்தம் – ஒரு வார்த்தையில் விளக்கம்.

சைவம் என்றால் என்ன?

சைவம் என்றால் சிவ சம்பந்தமுடையது என்பது பொருள்.

சைவ சமயம் எப்போது தோன்றியது?

சைவ சமயம் அநாதியானது. அநாதி என்றால் ஆதி அற்றது (தொடக்கமில் காலம் தொட்டு) என்பது பொருள்.

யார் சைவர்?

சிவபெருமானை முழுமுதற் கடவுள் என உணர்ந்து வழிபடுபவரே சைவர்.

சைவ சமயத்தின் முக்கிய நூல்கள் யாவை?

பதினான்கு சாத்திரங்களும், பன்னிரண்டு திருமுறைகளும்.

சமயக் குரவர்கள் யாவர்?

1. திருஞான சம்பந்த நாயனார்
2. திருநாவுக்கரசு நாயனார்
3. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
4. மாணிக்கவாசகர்

அகச்சந்தானக் குரவர்கள் யாவர்?

1. திருநந்தி தேவர்
2. சனற் குமாரமுனிவர்
3. சத்திய ஞான தரிசினிகள்
4. பரஞ்சோதி முனிகள்

புறச்சந்தானக் குரவர்கள் யாவர்?

1. ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவ நாயனார்
2. அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார்
3. மறைஞான சம்பந்தர் சுவாமிகள்
4. உமாபதி சிவாச்சாரியார்

திருமுறை மற்றும் சாத்திரங்களின் அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது?

திருமுறைகள் சிவபெருமானின் பெருமைகளை விளக்கும் புகழ் நூல்களாக் அமைந்திருக்கின்றன. சாத்திரங்கள் சைவ சமயத்தின் கொள்கைகளை விளக்கும் பொருள் நூல்களாக அமைந்துள்ளன.

திருமுறை என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் யாது?

முறை என்னும் சொல் நூல் என்னும் பொருளை உடையது. திருமுறை என்பது மாறாத செல்வத்தை மக்கள் எளிதாகப் பெறுவதற்கு வழிகாட்டும் நூல் என்பது பொருள்.
இந்நூல் 12 பகுதிகளாக தொகுக்கப் பெற்று பன்னிரு திருமுறை என்று போற்றப்படுகிறது.

திருமுறைகள் பிரணவத்துள் அடங்கும் என்பதை விளக்குக?

பன்னிரு திருமுறையில் முதல் பாடல் ‘தோடு’ என்னும் சொல்லுடன் தொடங்கி, இறுதிப் பாடலில் ‘உலகெலாம்’ என்ற சொல்லுடன் முடிகிறது. தோடு என்பதில் முதல் எழுத்து ஓ உலகெலாம் என்பதில் ஈற்றெழுத்து ம் ஆகும்.

திருமுறைகளை முறையாக வகைப்படுத்தியவர் யாவர்?

திருநாரையூரில் பொல்லாப் பிள்ளையாருக்குப் பூசைகள் செய்து அவரிடம் நேரடியாக உபதேசம் பெற்ற நம்பியாண்டார் நம்பிகள். இராசராச சோழர் காலத்தில் பொல்லாப் பிள்ளையார் அருளினால் நம்பியாண்டார் நம்பிகள், மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தேவாரங்களை எடுத்து தொகுத்து அருளினார்கள்.

திருமுகப் பாசுரம் யார் அருளிச் செய்தது?

திருமுகப்பாசுரம் சிவபெருமானால் அருளிச் செய்யப்பட்டது. இப்பகுதி பதினொராம் திருமுறையில் அமைந்திருக்கிறது.

பஞ்சபுராணம் குறிப்பு தருக.

மூவர் தேவாரங்களில் ஒரு பாடலும், திருவாசகத்தில் ஒரு பாடலும், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு மற்றும் பெரியபுராணத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு பாடலுமாக மொத்தம் ஐந்து பாடல்கள் பாடுவது பஞ்சபுராணம் எனப்படும்.

அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு – குறிப்பு தருக.

அகத்திய முனிவர் ‘அடங்கள் முறை’ முழுவதையும் சிவாலய முனிவருக்கு உபதேசித்து. அவற்றில் இருந்து 25 பதிகங்களை திரட்டி ஒரு நூலாக செய்து அருளினார். அந்நூலே அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு ஆகும். இதில் 8 நிலைகள் உள்ளன.

1. குருவருள்
2. பரையின் வடிவம்
3. அஞ்செழுத்து
4. கோயில் திறம்
5. சிவன் உருவம்
6. திருவடிகள் பெருமை
7. அருச்சனைச் சிறப்பு
8. அடிமைத் திறம்

தேவார அருள்முறைத் திரட்டு – குறிப்பு தருக.

மூவர் பெருமக்கள் அருளிச் செய்த தேவாரங்களை திருவருட்பயன் என்னும் சாத்திர நூலில் வரும் பத்து தலைப்புகளில் உமாபதிசிவம் ஒரு நூல் அருளியுள்ளார். அந்நூலுக்கு தேவார அருள்முறைத் திரட்டு என்று பெயர். அந்நூலில் 99 தேவாரப் பாடல்கள் உள்ளன.

பன்னிரு திருமுறைகளில் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள்?

18,497 பாடல்கள்.

மூவர் பெருமக்கள் பாடிய மொத்த பதிகங்கள் எவ்வளவு?

மொத்தம் பாடியவை கிடைத்தவை

திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் 1,60,00,383
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் 4,90,00,312
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 3,80,00,100
————————————————————
மொத்தம் 10,30,00,795
————————————————————

நால்வர் பெருமக்களின் அவதாரத் தலங்கள் எவை?

திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் – சீர்காழி
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் – திருவாமூர்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் – திருநாவலூர்
மாணிக்கவாசகர் – திருவாதவூர்

நால்வர் பெருமக்கள் இப்பூவுலகில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?

திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் – 16 ஆண்டுகள்
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் – 81 ஆண்டுகள்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் – 18 ஆண்டுகள்
மாணிக்கவாசகர் – 32 ஆண்டுகள்

திருத்தொண்டர் தொகை ஆசிரியர் யார்?

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்.

நாயன்மார்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர்?

அறுபத்து மூவர்.

சாத்திரத்தில் தோத்திரம், தோத்திரத்தில் சாத்திரம் என்று கூறப்படும் நூல்கள் எவை?

சாத்திரத்தில் தோத்திரம் – போற்றிப் ப·றொடை
தோத்திரத்தில் சாத்திரம் – திருமந்திரம்

மெய்கண்டாருக்கு உபதேசம் செய்தது யார்?

பரஞ்சோதி முனிகள்

மெய்கண்டாரின் மாணாக்கர்கள் எத்தனை பேர்?

அதில் தலையாய மாணவராக விளங்கியவர் சகல ஆகம பண்டிதர் என்று அழைக்கப்படும் அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார். ‘துகளறுபோதம்’ என்ற நூலை அருளிச் செய்த சிற்றம்பல நாடிகளும் இவர் மாணாக்கரே.

சிவஞான போதத்திற்கு காலத்தால் முற்பட்ட சாத்திர நூல்கள் யாவை?

திருவுந்தியார் மற்றும் திருக்களிற்றுப்படியார்.

அருள்நந்தி சிவம் அருளிச் செய்த நூல்கள் யாவை?

1. சிவஞான சித்தியார்
2. இருபா இருப·து

சித்தாந்த அட்டகம் – விளக்குக.

பதினான்கு சாத்திரங்களில் உமாபதிசிவம் அருளிச் செய்த நூல்கள். மொத்தம் எட்டு. அந்த எட்டு நூல்களே சித்தாந்த அட்டகம் என வழங்கப்படுகிறது.

1. சிவப்பிரகாசம்
2. திருவருட்பயன்
3. உண்மை நெறி விளக்கம்
4. போற்றிப் ப·றொடை
5. கொடிக்கவி
6. வினா வெண்பா
7. சங்கற்பநிராகரணம்
8. நெஞ்சு விடுதூது
என்பவையே அந்த எட்டு நூல்கள்.

ஞானாமிர்தம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

வாகீச முனிவர்

வேதங்கள் – குறிப்பு தருக.

வேதம் சிவபிரானால் அருளிச் செய்யப்பட்டது. இது கர்மகாண்டம், ஞான காண்டம் என இரு பகுதிகளை உடையது. ரிக், யசுர், சாமம், அதர்வணம் என நான்கு வேதங்கள் உள்ளன.

ஆகமங்கள் – குறிப்பு தருக.

ஆகமங்களும் சிவபிரானால் சிறப்பாக சைவர்களுக்கு அருளிச் செய்யப்பட்டன. சிவ ஆகமங்கள் 28 உள்ளன. சைவசமயம் வேதத்தைப் பொது எனவும், ஆகமத்தை சிறப்பு எனவும் கருதுகிறது.

சமயங்கள் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

அகச்சமயம், அகப்புறச்சமயம், புறச்சமயம், புறபுறச்சமயம் என நான்கு வகைப்படும்.
அகச்சமயம் அகப்புறச்சமயம்

1. பாடாணவாத சைவம், 1. பாசுபதம்
2. பேதவாத சைவம், 2. மாவிரதம்
3. சிவசமவாத சைவம், 3. காபாலம்
4. சிவசங்கிராந்தவாத சைவம், 4. வாமம்
5. ஈசுவர அவிகாரவாத சைவம், 5. பைரவம்
6. சிவாத்துவித சைவம், 6. ஐக்கியவாத சைவம்

புறச்சமயம் புறப்புறச்சமயம்.

1. நியாயம், 1. உலகாயதர்
2. சாங்கியம், 2. சமணர்
3. யோகம், 3. செளத்திராந்திகர்
4. மீமாஞ்சை, 4. யோகசாரர்
5. வேதாந்தம், 5. மாத்யமிகர்
6. பாஞ்சராத்திரம், 6. வைபாடிகர்

சைவ சித்தாந்தர் என்ற குறிப்பினைத்தரும் திருமுறை எது?

திருமந்திரம் :-

“கற்பனைக் கற்று கலைமன்னும் மெய்யோகம்
முற்பத ஞானம் முறைமுறை நண்ணியே
சொற்பதங் கடந்து துரிசற்று மேலான
தற்பரம் கண்டுளோர் சைவசித்தாந்தரே”

சைவ சித்தாந்த தத்துவத்தின் சிறப்பு யாது?

1. தர்க்க ரீதியானது (Logic)
2. அறிவியற் பூர்வமானது (Scientific)
3. வரலாற்றுத் தொன்மையுடையது (Historic)
4. நடைமுறைக்கு இயைந்தது (Easy to Adapt)
5. உலகளாவியது (Universal)
6. முற்போக்குச் சிந்தனைகளை உடையது (Optimistic)

சற்காரிய வாதம் – சிறுகுறிப்பு தருக.

‘உள்ளது அழியாது, இல்லது தோன்றாது’ என்ற விஞ்ஞான அடிப்படையில் தான் சைவசித்தாந்த தத்துவம் தனது கொள்கைகளை நிலைநிறுத்துகிறது.

அளவை – குறிப்பு தருக.

நீட்டல் அளவை, நிறுத்தல் அளவை போல உலகப் பொருள்களை அளப்பதற்கு பலவிதமான அளவை முறைகள் இருப்பவை போல சமய உலகிலும் பல அளவைகள் பேசப்படுகின்றன. குறிப்பாக மூன்று அளவைகள்.

1. காட்சி அளவை – (பிரத்தியட்சப் பிராமணம்)
2. கருதல் அளவை – (அனுமானப் பிராமணம்)
3. உரை அளவை – (ஆகமப் பிராமணம்)

மேலும் பல அளவை முறைகள் இருப்பினும் பொதுவாக அவைஎல்லாம் மேற்சொன்ன மூன்றில் அடங்கும்.

சைவசித்தாந்தம் கூறும் முப்பொருள்கள் யாவை?

1. இறைவன் – பதி
2. உயிர் – பசு
3. மலம் – பாசம்

இம்மூன்று பொருள்களுக்கும் உரிய தொடர்பினை கீழ்வரும் திருமந்திரப் பாடல் விளக்குகின்றது :-

“பதி பசு பாசம் எனப் பகர் மூன்றில்
பதியினைப் போல் பசு, பாசம் அநாதி
பதியினைச் சென்று அணுகா பசு பாசம்
பதி அணுகிற் பசு பாசம் நில்லாவே”

முப்பொருள்களும் அறிவுடைப் பொருள்களா?

இறைவன் – தாமே அறியும் பேரறிவு உடையவன்.
உயிர்கள் – அறிவிக்க அறியும் சிற்றறிவு உடையவன்.
மலங்கள் – அறிவித்தாலும் அறியாத சடப்பொருள்கள்.

பொருள்களின் இரண்டு இயல்புகள் யாவை?

பொருள்களுக்கு பொது இயல்பு, சிறப்பு இயல்பு என இரண்டு இயல்புகள் உண்டு.

பொது இயல்பு :-

ஒரு பொருளுக்கு மற்றொரு பொருளின் சார்பால் உண்டாகி, அச்சார்பு நீங்கிவிடும் போது நீங்கி விடும் இயல்பு.
(எ.கா) நீரில் வெம்மை

சிறப்பு இயல்பு :-

ஒரு பொருளுக்கு எச்சார்ப்புமின்றி இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கும் இயல்பு.

🙏🏻 திருச்சிற்றம்பலம் 🙏🏻

Posted in Uncategorized | 1 Comment